Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 15.880
Năm 2022 : 22.458
CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2022

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2022

thực hiện kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 09/3/2022 của ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện