Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 299
Năm 2020 : 3.415
THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19   ____

THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ____

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ ...
NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài  nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài  nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệNghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, có ...
BỘTÀICHÍNH -------Số: 11/2020/TT-BTC THÔNGTƯ SỬAĐỔI, BỔSUNG MỘTSỐĐIỀUCỦATHÔNGTƯ SỐ278/2016/TT-BTCNGÀY 14 THÁNG11 NĂM 2016CỦABỘTRƯỞNGBỘTÀICHÍNHQUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾĐỘ THU,NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍTRONGLĨNH VỰC YTẾ

BỘTÀICHÍNH -------Số: 11/2020/TT-BTC THÔNGTƯ SỬAĐỔI, BỔSUNG MỘTSỐĐIỀUCỦATHÔNGTƯ SỐ278/2016/TT-BTCNGÀY 14 THÁNG11 NĂM 2016CỦABỘTRƯỞNGBỘTÀICHÍNHQUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾĐỘ THU,NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍTRONGLĨNH VỰC YTẾ

THÔNGTƯ SỬAĐỔI, BỔSUNG MỘTSỐĐIỀUCỦATHÔNGTƯ SỐ278/2016/TT-BTCNGÀY 14 THÁNG11 NĂM 2016CỦABỘTRƯỞNGBỘTÀICHÍNHQUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾĐỘ THU,NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍTRONGLĨNH VỰC YTẾ