Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 15.879
Năm 2022 : 22.457
 • Nguyễn Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0342846258
  • Email:
   nthha.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0366079024
  • Email:
   ntmha.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0912988863
  • Email:
   ltkquy.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Như Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0978024190
  • Email:
   ttntam.mgvlong.vn.@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0853104853
  • Email:
   ntkphung.mgvlong.nv@khanh.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0983342022
  • Email:
   ltnlam.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0399990885
  • Email:
   htxviet.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0378313567
  • Email:
   lthanh.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01699990885
  • Email:
   htxviet.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0912988863
  • Email:
   ltkquy.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0983342022
  • Email:
   ltnlam.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn