Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 68
Năm 2019 : 2.231
 • Hồ Thị Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01699990885
  • Email:
   htxviet.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0912988863
  • Email:
   ltkquy.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0983342022
  • Email:
   ltnlam.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   01253104853
  • Email:
   ntkphung.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01678313567
  • Email:
   lthanh.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01666079024
  • Email:
   ntmha.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook