Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 373
Năm 2021 : 4.634
 • Lê Thị Kim Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912988863
  • Email:
   ltkquy.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Xuân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trởnởng
  • Điện thoại:
   0399990885
  • Email:
   htxviet.mgvlong.vn@khanhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983342022
  • Email:
   ltnlam.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0366079024
  • Email:
   ntmha.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0378313567
  • Email:
   lthanh.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0342846258
  • Email:
   nthha.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Như Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978024190
  • Email:
   ttntam.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Thái Hồ Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0399043544
 • Nguyễn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0327209967
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0977717643
  • Email:
   ntlinh.mgvlong.vn@khanhhoa.edu.vn